کمترین: 
656000
بیشترین: 
657000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 22 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 656000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 11:18","price":657000},{"date":"1396/06/22 13:54","price":656000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398