کمترین: 
490
بیشترین: 
493
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 22 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 22 شهریور 1396 , 492 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 10:50","price":490},{"date":"1396/06/22 11:20","price":491},{"date":"1396/06/22 11:30","price":490},{"date":"1396/06/22 11:50","price":491},{"date":"1396/06/22 12:00","price":490},{"date":"1396/06/22 12:10","price":491},{"date":"1396/06/22 14:30","price":493},{"date":"1396/06/22 14:40","price":492}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398