کمترین: 
3196
بیشترین: 
3209
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 22 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 22 شهریور 1396 , 3209 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 10:50","price":3199},{"date":"1396/06/22 11:10","price":3196},{"date":"1396/06/22 11:20","price":3199},{"date":"1396/06/22 11:30","price":3196},{"date":"1396/06/22 11:40","price":3199},{"date":"1396/06/22 11:50","price":3203},{"date":"1396/06/22 12:00","price":3202},{"date":"1396/06/22 13:20","price":3203},{"date":"1396/06/22 13:30","price":3202},{"date":"1396/06/22 13:40","price":3203},{"date":"1396/06/22 16:10","price":3209}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398