کمترین: 
635
بیشترین: 
637
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 22 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 22 شهریور 1396 , 637 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 10:50","price":635},{"date":"1396/06/22 11:10","price":637},{"date":"1396/06/22 11:20","price":636},{"date":"1396/06/22 11:30","price":637},{"date":"1396/06/22 11:50","price":636},{"date":"1396/06/22 12:00","price":637},{"date":"1396/06/22 13:20","price":636},{"date":"1396/06/22 13:30","price":637},{"date":"1396/06/22 13:50","price":636},{"date":"1396/06/22 14:10","price":637},{"date":"1396/06/22 14:20","price":636},{"date":"1396/06/22 14:40","price":637}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398