کمترین: 
1075
بیشترین: 
1079
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 22 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 1078 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 10:30","price":1075},{"date":"1396/06/22 11:10","price":1076},{"date":"1396/06/22 11:40","price":1077},{"date":"1396/06/22 12:20","price":1078},{"date":"1396/06/22 13:40","price":1079},{"date":"1396/06/22 16:20","price":1078}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398