کمترین: 
3330
بیشترین: 
3348
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 22 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 22 شهریور 1396 , 3341 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 10:10","price":3330},{"date":"1396/06/22 10:30","price":3331},{"date":"1396/06/22 10:50","price":3332},{"date":"1396/06/22 11:20","price":3333},{"date":"1396/06/22 11:30","price":3332},{"date":"1396/06/22 11:40","price":3338},{"date":"1396/06/22 11:50","price":3342},{"date":"1396/06/22 12:00","price":3346},{"date":"1396/06/22 12:10","price":3347},{"date":"1396/06/22 12:20","price":3348},{"date":"1396/06/22 13:10","price":3347},{"date":"1396/06/22 13:20","price":3348},{"date":"1396/06/22 13:30","price":3346},{"date":"1396/06/22 13:50","price":3347},{"date":"1396/06/22 14:10","price":3345},{"date":"1396/06/22 14:20","price":3346},{"date":"1396/06/22 14:40","price":3344},{"date":"1396/06/22 15:10","price":3342},{"date":"1396/06/22 16:10","price":3341}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398