کمترین: 
1177
بیشترین: 
1185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 22 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 1177 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 10:10","price":1182},{"date":"1396/06/22 11:40","price":1184},{"date":"1396/06/22 11:50","price":1185},{"date":"1396/06/22 12:00","price":1184},{"date":"1396/06/22 13:20","price":1183},{"date":"1396/06/22 13:30","price":1181},{"date":"1396/06/22 13:40","price":1180},{"date":"1396/06/22 14:50","price":1179},{"date":"1396/06/22 16:20","price":1177}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398