کمترین: 
3916
بیشترین: 
3925
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 22 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 22 شهریور 1396 , 3920 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 10:10","price":3916},{"date":"1396/06/22 11:00","price":3917},{"date":"1396/06/22 11:30","price":3918},{"date":"1396/06/22 11:40","price":3921},{"date":"1396/06/22 11:50","price":3925},{"date":"1396/06/22 12:10","price":3924},{"date":"1396/06/22 13:20","price":3923},{"date":"1396/06/22 13:30","price":3922},{"date":"1396/06/22 13:50","price":3921},{"date":"1396/06/22 14:20","price":3920},{"date":"1396/06/22 16:20","price":3919},{"date":"1396/06/22 18:00","price":3920}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398