پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
166530
بیشترین: 
168099
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 22 شهریور 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 22 شهریور 1396 , 166530 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 10:05","price":167976},{"date":"1396/06/22 11:15","price":168038},{"date":"1396/06/22 11:20","price":168007},{"date":"1396/06/22 11:30","price":168099},{"date":"1396/06/22 11:35","price":168069},{"date":"1396/06/22 11:45","price":168038},{"date":"1396/06/22 11:50","price":167946},{"date":"1396/06/22 12:05","price":168007},{"date":"1396/06/22 12:10","price":167915},{"date":"1396/06/22 12:20","price":167946},{"date":"1396/06/22 12:25","price":168038},{"date":"1396/06/22 12:30","price":167792},{"date":"1396/06/22 12:40","price":167761},{"date":"1396/06/22 12:45","price":167730},{"date":"1396/06/22 12:50","price":167761},{"date":"1396/06/22 13:00","price":167792},{"date":"1396/06/22 13:10","price":167822},{"date":"1396/06/22 13:15","price":167730},{"date":"1396/06/22 13:20","price":167607},{"date":"1396/06/22 13:25","price":167576},{"date":"1396/06/22 13:35","price":167484},{"date":"1396/06/22 13:40","price":167422},{"date":"1396/06/22 13:45","price":167268},{"date":"1396/06/22 13:50","price":167330},{"date":"1396/06/22 14:05","price":167299},{"date":"1396/06/22 14:10","price":167453},{"date":"1396/06/22 14:20","price":167545},{"date":"1396/06/22 14:25","price":167453},{"date":"1396/06/22 14:40","price":167515},{"date":"1396/06/22 14:50","price":167453},{"date":"1396/06/22 14:55","price":167422},{"date":"1396/06/22 15:05","price":167391},{"date":"1396/06/22 15:10","price":167422},{"date":"1396/06/22 15:15","price":167515},{"date":"1396/06/22 15:20","price":167545},{"date":"1396/06/22 15:30","price":167730},{"date":"1396/06/22 15:40","price":167576},{"date":"1396/06/22 15:45","price":167545},{"date":"1396/06/22 15:50","price":167515},{"date":"1396/06/22 15:55","price":167391},{"date":"1396/06/22 16:05","price":167330},{"date":"1396/06/22 16:10","price":167453},{"date":"1396/06/22 16:15","price":167484},{"date":"1396/06/22 16:20","price":167422},{"date":"1396/06/22 16:25","price":167515},{"date":"1396/06/22 16:35","price":167545},{"date":"1396/06/22 16:40","price":167638},{"date":"1396/06/22 16:45","price":167607},{"date":"1396/06/22 17:05","price":167638},{"date":"1396/06/22 17:20","price":167607},{"date":"1396/06/22 17:25","price":167576},{"date":"1396/06/22 17:30","price":167484},{"date":"1396/06/22 17:35","price":167361},{"date":"1396/06/22 17:40","price":167391},{"date":"1396/06/22 17:45","price":167453},{"date":"1396/06/22 17:55","price":167361},{"date":"1396/06/22 18:10","price":167207},{"date":"1396/06/22 18:15","price":167176},{"date":"1396/06/22 18:20","price":167207},{"date":"1396/06/22 18:25","price":167114},{"date":"1396/06/22 18:30","price":167145},{"date":"1396/06/22 18:35","price":167084},{"date":"1396/06/22 18:40","price":166991},{"date":"1396/06/22 18:45","price":166961},{"date":"1396/06/22 18:50","price":166991},{"date":"1396/06/22 18:55","price":166837},{"date":"1396/06/22 19:00","price":166776},{"date":"1396/06/22 19:05","price":166714},{"date":"1396/06/22 19:10","price":166622},{"date":"1396/06/22 19:20","price":166807},{"date":"1396/06/22 19:25","price":166745},{"date":"1396/06/22 19:30","price":166837},{"date":"1396/06/22 19:35","price":166776},{"date":"1396/06/22 19:40","price":166807},{"date":"1396/06/22 19:45","price":166776},{"date":"1396/06/22 19:50","price":166807},{"date":"1396/06/22 19:55","price":166776},{"date":"1396/06/22 20:00","price":166653},{"date":"1396/06/22 20:05","price":166591},{"date":"1396/06/22 20:10","price":166683},{"date":"1396/06/22 20:15","price":166622},{"date":"1396/06/22 20:20","price":166653},{"date":"1396/06/22 20:25","price":166683},{"date":"1396/06/22 20:30","price":166622},{"date":"1396/06/22 20:35","price":166683},{"date":"1396/06/22 20:45","price":166653},{"date":"1396/06/22 20:50","price":166622},{"date":"1396/06/22 20:55","price":166591},{"date":"1396/06/22 21:00","price":166530},{"date":"1396/06/22 21:05","price":166591},{"date":"1396/06/22 21:10","price":166560},{"date":"1396/06/22 21:15","price":166591},{"date":"1396/06/22 21:20","price":166622},{"date":"1396/06/22 21:25","price":166591},{"date":"1396/06/22 21:30","price":166560},{"date":"1396/06/22 21:35","price":166530}
بروزرسانی در تاریخ 26 تیر 1398