پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
124898
بیشترین: 
126076
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 22 شهریور 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 22 شهریور 1396 , 124898 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 10:05","price":125983},{"date":"1396/06/22 11:15","price":126030},{"date":"1396/06/22 11:20","price":126007},{"date":"1396/06/22 11:30","price":126076},{"date":"1396/06/22 11:35","price":126053},{"date":"1396/06/22 11:45","price":126030},{"date":"1396/06/22 11:50","price":125960},{"date":"1396/06/22 12:05","price":126007},{"date":"1396/06/22 12:10","price":125937},{"date":"1396/06/22 12:20","price":125960},{"date":"1396/06/22 12:25","price":126030},{"date":"1396/06/22 12:30","price":125845},{"date":"1396/06/22 12:40","price":125822},{"date":"1396/06/22 12:45","price":125799},{"date":"1396/06/22 12:50","price":125822},{"date":"1396/06/22 13:00","price":125845},{"date":"1396/06/22 13:10","price":125868},{"date":"1396/06/22 13:15","price":125799},{"date":"1396/06/22 13:20","price":125706},{"date":"1396/06/22 13:25","price":125683},{"date":"1396/06/22 13:35","price":125614},{"date":"1396/06/22 13:40","price":125568},{"date":"1396/06/22 13:45","price":125452},{"date":"1396/06/22 13:50","price":125499},{"date":"1396/06/22 14:05","price":125476},{"date":"1396/06/22 14:10","price":125591},{"date":"1396/06/22 14:20","price":125660},{"date":"1396/06/22 14:25","price":125591},{"date":"1396/06/22 14:40","price":125637},{"date":"1396/06/22 14:50","price":125591},{"date":"1396/06/22 14:55","price":125545},{"date":"1396/06/22 15:10","price":125568},{"date":"1396/06/22 15:15","price":125637},{"date":"1396/06/22 15:20","price":125683},{"date":"1396/06/22 15:25","price":125660},{"date":"1396/06/22 15:30","price":125799},{"date":"1396/06/22 15:40","price":125683},{"date":"1396/06/22 15:45","price":125660},{"date":"1396/06/22 15:50","price":125637},{"date":"1396/06/22 15:55","price":125545},{"date":"1396/06/22 16:05","price":125499},{"date":"1396/06/22 16:10","price":125591},{"date":"1396/06/22 16:15","price":125614},{"date":"1396/06/22 16:20","price":125568},{"date":"1396/06/22 16:25","price":125637},{"date":"1396/06/22 16:35","price":125660},{"date":"1396/06/22 16:40","price":125730},{"date":"1396/06/22 16:45","price":125706},{"date":"1396/06/22 17:05","price":125730},{"date":"1396/06/22 17:20","price":125706},{"date":"1396/06/22 17:25","price":125683},{"date":"1396/06/22 17:30","price":125614},{"date":"1396/06/22 17:35","price":125522},{"date":"1396/06/22 17:40","price":125545},{"date":"1396/06/22 17:45","price":125591},{"date":"1396/06/22 17:55","price":125522},{"date":"1396/06/22 18:10","price":125406},{"date":"1396/06/22 18:15","price":125383},{"date":"1396/06/22 18:20","price":125406},{"date":"1396/06/22 18:25","price":125337},{"date":"1396/06/22 18:30","price":125360},{"date":"1396/06/22 18:35","price":125314},{"date":"1396/06/22 18:40","price":125245},{"date":"1396/06/22 18:45","price":125222},{"date":"1396/06/22 18:50","price":125245},{"date":"1396/06/22 18:55","price":125129},{"date":"1396/06/22 19:00","price":125083},{"date":"1396/06/22 19:05","price":125037},{"date":"1396/06/22 19:10","price":124968},{"date":"1396/06/22 19:20","price":125106},{"date":"1396/06/22 19:25","price":125060},{"date":"1396/06/22 19:30","price":125129},{"date":"1396/06/22 19:35","price":125083},{"date":"1396/06/22 19:40","price":125106},{"date":"1396/06/22 19:45","price":125083},{"date":"1396/06/22 19:50","price":125106},{"date":"1396/06/22 19:55","price":125083},{"date":"1396/06/22 20:00","price":124991},{"date":"1396/06/22 20:05","price":124945},{"date":"1396/06/22 20:10","price":125014},{"date":"1396/06/22 20:15","price":124968},{"date":"1396/06/22 20:20","price":124991},{"date":"1396/06/22 20:25","price":125014},{"date":"1396/06/22 20:30","price":124968},{"date":"1396/06/22 20:35","price":125014},{"date":"1396/06/22 20:45","price":124991},{"date":"1396/06/22 20:50","price":124968},{"date":"1396/06/22 20:55","price":124945},{"date":"1396/06/22 21:00","price":124898},{"date":"1396/06/22 21:05","price":124945},{"date":"1396/06/22 21:10","price":124922},{"date":"1396/06/22 21:15","price":124945},{"date":"1396/06/22 21:20","price":124968},{"date":"1396/06/22 21:25","price":124945},{"date":"1396/06/22 21:30","price":124922},{"date":"1396/06/22 21:35","price":124898}
بروزرسانی در تاریخ 26 تیر 1398