قیمت درام ارمنستان مورخ 22 شهریور 1396

کمترین: 
698.9
بیشترین: 
698.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان مورخ 22 شهریور 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 22 شهریور 1396 , 698.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":698.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 فروردین 1398