کمترین: 
1978.6
بیشترین: 
1978.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 22 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 22 شهریور 1396 , 1978.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":1978.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398