کمترین: 
58.1
بیشترین: 
58.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 22 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 58.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":58.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398