کمترین: 
10100.4
بیشترین: 
10100.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 22 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 22 شهریور 1396 , 10100.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":10100.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398