کمترین: 
795
بیشترین: 
795
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 22 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 795 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":795}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398