کمترین: 
427.9
بیشترین: 
427.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 22 شهریور 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 427.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":427.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398