کمترین: 
2484.2
بیشترین: 
2484.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 22 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 22 شهریور 1396 , 2484.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":2484.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398