کمترین: 
8682.3
بیشترین: 
8682.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 22 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 22 شهریور 1396 , 8682.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":8682.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398