کمترین: 
901.9
بیشترین: 
901.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 22 شهریور 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 22 شهریور 1396 , 901.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":901.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398