کمترین: 
891.3
بیشترین: 
891.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 22 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 22 شهریور 1396 , 891.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":891.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398