کمترین: 
426.8
بیشترین: 
426.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 22 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 426.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":426.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398