کمترین: 
538.3
بیشترین: 
538.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 22 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 538.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":538.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 اردیبهشت 1400