قیمت کرون سوئد مورخ 22 شهریور 1396

کمترین: 
419.8
بیشترین: 
419.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد مورخ 22 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 22 شهریور 1396 , 419.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":419.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 خرداد 1397