قیمت فرانک سوئیس مورخ 22 شهریور 1396

کمترین: 
3484.3
بیشترین: 
3484.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس مورخ 22 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 3484.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":3484.3}
بروزرسانی در تاریخ 05 فروردین 1398