قیمت دلار استرالیا مورخ 22 شهریور 1396

کمترین: 
2683.2
بیشترین: 
2683.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا مورخ 22 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 22 شهریور 1396 , 2683.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":2683.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 اسفند 1397