کمترین: 
2746.3
بیشترین: 
2746.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 22 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 22 شهریور 1396 , 2746.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":2746.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398