کمترین: 
3036.9
بیشترین: 
3036.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 22 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 22 شهریور 1396 , 3036.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":3036.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398