کمترین: 
511.9
بیشترین: 
511.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 22 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 22 شهریور 1396 , 511.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":511.9}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398