کمترین: 
974.2
بیشترین: 
974.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 22 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 974.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":974.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398