کمترین: 
909.9
بیشترین: 
909.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 22 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 909.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":909.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398