قیمت دلار مورخ 22 شهریور 1396

کمترین: 
3342
بیشترین: 
3342
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار مورخ 22 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 22 شهریور 1396 , 3342 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":3342}
بروزرسانی در تاریخ 03 فروردین 1398