کمترین: 
1.64
بیشترین: 
1.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 22 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 22 شهریور 1396 , 1.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 03:00","price":1.65},{"date":"1396/06/22 06:08","price":1.66},{"date":"1396/06/22 06:32","price":1.65},{"date":"1396/06/22 12:32","price":1.66},{"date":"1396/06/22 15:32","price":1.67},{"date":"1396/06/22 17:32","price":1.66},{"date":"1396/06/22 19:00","price":1.67},{"date":"1396/06/22 19:32","price":1.65},{"date":"1396/06/22 20:08","price":1.66},{"date":"1396/06/22 21:08","price":1.65},{"date":"1396/06/22 23:32","price":1.64}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398