کمترین: 
249000
بیشترین: 
249000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی امروز 21 شهریور 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 249000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 16:00","price":249000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398