کمترین: 
1263000
بیشترین: 
1263000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 21 شهریور 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 1263000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 14:36","price":1263000}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398