قیمت نیم سکه مورخ 21 شهریور 1396

کمترین: 
656000
بیشترین: 
656000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه مورخ 21 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 656000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 14:00","price":656000}
بروزرسانی در تاریخ 01 فروردین 1398