کمترین: 
10300
بیشترین: 
10300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 21 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 21 شهریور 1396 , 10300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 13:20","price":10300}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399