کمترین: 
10080
بیشترین: 
10080
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 21 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 21 شهریور 1396 , 10080 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 13:20","price":10080}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398