کمترین: 
12850
بیشترین: 
12850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 21 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 12850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 13:20","price":12850}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398