کمترین: 
944
بیشترین: 
946
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 21 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 946 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 13:10","price":944},{"date":"1396/06/21 13:20","price":946}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398