کمترین: 
124
بیشترین: 
125
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 21 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 21 شهریور 1396 , 125 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 12:30","price":124},{"date":"1396/06/21 14:30","price":125}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398