کمترین: 
1237000
بیشترین: 
1237000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 21 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 1237000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 12:12","price":1237000}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399