کمترین: 
72
بیشترین: 
73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 21 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 11:50","price":72},{"date":"1396/06/21 15:30","price":73}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398