قیمت منات آذربایجان مورخ 21 شهریور 1396

کمترین: 
2380
بیشترین: 
2380
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان مورخ 21 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 21 شهریور 1396 , 2380 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 11:40","price":2380}
بروزرسانی در تاریخ 29 خرداد 1397