کمترین: 
2930
بیشترین: 
2930
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 21 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 21 شهریور 1396 , 2930 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 11:40","price":2930}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398