کمترین: 
4163
بیشترین: 
4176
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 21 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 4172 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 11:40","price":4166},{"date":"1396/06/21 12:10","price":4163},{"date":"1396/06/21 12:20","price":4166},{"date":"1396/06/21 12:30","price":4164},{"date":"1396/06/21 13:10","price":4166},{"date":"1396/06/21 13:20","price":4172},{"date":"1396/06/21 13:30","price":4169},{"date":"1396/06/21 13:50","price":4172},{"date":"1396/06/21 14:00","price":4176},{"date":"1396/06/21 14:10","price":4172},{"date":"1396/06/21 14:20","price":4176},{"date":"1396/06/21 14:30","price":4172},{"date":"1396/06/21 14:40","price":4176},{"date":"1396/06/21 14:50","price":4172},{"date":"1396/06/21 15:00","price":4176},{"date":"1396/06/21 15:10","price":4172},{"date":"1396/06/21 15:20","price":4176},{"date":"1396/06/21 15:40","price":4172},{"date":"1396/06/21 16:00","price":4176},{"date":"1396/06/21 16:10","price":4172},{"date":"1396/06/21 17:00","price":4176},{"date":"1396/06/21 17:10","price":4172}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398