کمترین: 
367000
بیشترین: 
368000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 21 شهریور 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 367000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 11:36","price":368000},{"date":"1396/06/21 16:00","price":367000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398