کمترین: 
3900
بیشترین: 
3917
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 21 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 21 شهریور 1396 , 3914 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 11:30","price":3901},{"date":"1396/06/21 11:50","price":3900},{"date":"1396/06/21 12:10","price":3901},{"date":"1396/06/21 12:30","price":3902},{"date":"1396/06/21 12:40","price":3910},{"date":"1396/06/21 12:50","price":3912},{"date":"1396/06/21 13:00","price":3913},{"date":"1396/06/21 13:10","price":3915},{"date":"1396/06/21 13:30","price":3916},{"date":"1396/06/21 13:40","price":3917},{"date":"1396/06/21 13:50","price":3913},{"date":"1396/06/21 14:00","price":3914},{"date":"1396/06/21 14:30","price":3911},{"date":"1396/06/21 14:50","price":3913},{"date":"1396/06/21 16:50","price":3914}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398