کمترین: 
635
بیشترین: 
638
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 21 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 21 شهریور 1396 , 636 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 11:20","price":637},{"date":"1396/06/21 11:40","price":636},{"date":"1396/06/21 12:10","price":638},{"date":"1396/06/21 12:20","price":636},{"date":"1396/06/21 12:30","price":637},{"date":"1396/06/21 12:50","price":635},{"date":"1396/06/21 13:10","price":636},{"date":"1396/06/21 13:20","price":635},{"date":"1396/06/21 13:30","price":636},{"date":"1396/06/21 14:00","price":635},{"date":"1396/06/21 14:10","price":636},{"date":"1396/06/21 14:20","price":635},{"date":"1396/06/21 14:30","price":636},{"date":"1396/06/21 14:40","price":635},{"date":"1396/06/21 14:50","price":636},{"date":"1396/06/21 15:00","price":635},{"date":"1396/06/21 15:10","price":636},{"date":"1396/06/21 15:20","price":635},{"date":"1396/06/21 15:40","price":636},{"date":"1396/06/21 16:00","price":635},{"date":"1396/06/21 16:10","price":636},{"date":"1396/06/21 17:00","price":635},{"date":"1396/06/21 17:10","price":636}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398