کمترین: 
627
بیشترین: 
630
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 21 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 629 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 11:00","price":627},{"date":"1396/06/21 11:40","price":629},{"date":"1396/06/21 12:10","price":627},{"date":"1396/06/21 12:20","price":629},{"date":"1396/06/21 12:30","price":627},{"date":"1396/06/21 13:10","price":628},{"date":"1396/06/21 13:20","price":629},{"date":"1396/06/21 13:30","price":628},{"date":"1396/06/21 14:00","price":629},{"date":"1396/06/21 14:10","price":628},{"date":"1396/06/21 14:20","price":629},{"date":"1396/06/21 14:30","price":628},{"date":"1396/06/21 14:40","price":629},{"date":"1396/06/21 14:50","price":628},{"date":"1396/06/21 15:00","price":629},{"date":"1396/06/21 15:10","price":628},{"date":"1396/06/21 15:20","price":630},{"date":"1396/06/21 15:40","price":629},{"date":"1396/06/21 16:00","price":630},{"date":"1396/06/21 16:10","price":629},{"date":"1396/06/21 17:00","price":630},{"date":"1396/06/21 17:10","price":629}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398