کمترین: 
489
بیشترین: 
492
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 21 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 21 شهریور 1396 , 489 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 11:00","price":491},{"date":"1396/06/21 11:40","price":492},{"date":"1396/06/21 12:10","price":491},{"date":"1396/06/21 12:20","price":492},{"date":"1396/06/21 12:30","price":490},{"date":"1396/06/21 12:50","price":489},{"date":"1396/06/21 15:20","price":490},{"date":"1396/06/21 15:40","price":489},{"date":"1396/06/21 16:00","price":490},{"date":"1396/06/21 16:10","price":489},{"date":"1396/06/21 17:00","price":490},{"date":"1396/06/21 17:10","price":489}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399